อดีต ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายภัญญู  ภูริศรี

นายภัญญู ภูริศรี

อดีต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 , พ.ศ. 2559-2561
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

อดีต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 , พ.ศ. 2561-2564

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564

Loading

นายวรรณชัย  บุสนาม

นายวรรณชัย บุสนาม

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พ.ศ.2564 - 2565

อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายอำนวย  ทิพย์กำจร

นายอำนวย ทิพย์กำจร

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พ.ศ.2554 - 2564

Loading

ดร.วิทยา ทัศมี

ดร.วิทยา ทัศมี

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พ.ศ.2563 - 2565

Loading

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พ.ศ.2564 - 2565

Loading

Loading