ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 11
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: dr.la-orta@nongkhai2.go.th