ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์ เทียงคำ

กลุ่มกฎหมายและคดี
ช่องทางการติดต่อ

– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: sutisak_009@nongkhai2.go.th