สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

เช้าวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวมอบนโยบายในการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และกล่าวขอบคุณ ชื่นชมบุคลากรที่มีส่วมร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ