สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ยังได้มอบนโยบายในการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังและป้องกันจากโรคไวรัส covic 19 ที่ระบายในปัจจุบันนี้ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะหันมาใช้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสาร/ประชุมชี้แจง กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการป้องกัดการเกิดโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น