สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.หนองคาย เขต 2    ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการ          เป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ มอบนโยบายแและมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียนเป็นสำคัญ