ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ อาจาร์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดร.สิทธิชัย สอนสุภี ประธานสาขาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่มานิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2