สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ร่วมเฝ้าระวังการแพร่โรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขอบคุณ นายไพจิตร ศิริมงคล สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย พร้อมคณะ ร่วมให้บริการในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่โรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) เนื่องในการประชุมเพื่อรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2