สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำสู่การปฏิบัติ