สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รองผอ สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และ นายบุญส่ง ขันทอง รองผอ สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นรองประธาน ในการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง ( 3 ห้องเรียน ) ของโรงเรียนบ้านกุดแกลบ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และทุกท่านที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดในครั้งนี้จะได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด จากสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ให้บริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่โรคติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้ด้วย