สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” เพื่อรับฟังนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศให้การประชุมผ่าน Video Conference พร้อมนำเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้มากที่สุด