สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนโยบายให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมที่ห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ ยูทูป และเมื่อรับชมรายการแล้วเสร็จ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ร่วมประชุมคณะบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน Video Conference โดยใช้แอพพิเคชั่น Line ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19