การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งระบบการปฏิบัติงานผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบ Smart Area ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้งการลงเวลาปฏิบัติงาน และบันทึกข้อความเสนองานหรือหนังสือราชการต่างๆ ให้ทราบ ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19