สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับ TOT หนองคาย ร่วมประชุมวางแผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ รัตนพันธ์ โทรศัพท์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหนองคาย เข้าพบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งและให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, เลย) จำนวน 5 เดือน เมษายน -กันายน 2563