สพป.หนองคาย เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (Shcool MIS)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (Shcool MIS) ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมีคณะครูผู้ดูแลระบบเข้าร่วมอบรมฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด 102 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ และทีมงาน ICT ทุกท่าน