การรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม Video Conference ประจำวันพุธ ที่ 22 เม.ย. 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2563
โดยดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ มีนโยบายให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมที่ห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ ยูทูป
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ร่วมประชุมคณะบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน Video Conference เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ การนิเทศออนไลน์ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน และการบริหารงานด้านวิชาการ พร้อมเน้นย้ำในการดำเนินงานผ่านระบบ Smart Area ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19