ศึกษาการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ร้านวงษ์พานิชย์

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้
นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดินทางไปศึกษาการคัดแยก
ขยะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ตามมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ณ
ร้านวงษ์พาณิชย์ รับซื้อ ขยะรีไซเคิล สาขาชุมช้าง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย