การรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม Video Conference ประจำวันพุธ ที่ 29 เม.ย. 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2563 และทุกคนได้รับชมที่โต๊ะทำงานของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และยูทูป และในวันนี้สำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอการรณรงค์ต้าน Covid-19 ร่วมออออกอากาศในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
โดยเวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ร่วมประชุมคณะบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน Video Conference เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน และการบริหารงานด้านวิชาการ พร้อมเน้นย้ำในการดำเนินงานผ่านระบบ Smart Area และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ การนิเทศออนไลน์