สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อรับชมและรับฟังกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศที่ได้จัดทำขึ้น พร้อมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)