สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 พร้อมร่วมประชุมคณะบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน Video Conference เพื่อชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา