สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5 /2563 ในการนี้ นายจรูญ มะลาดวง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมฯ มีข้อราชการชี้แจงในการประชุมในการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส. และมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตัวแทนธนาคารออมสินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย