สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย