การประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมเน้นย้ำในการการออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของทุกๆ โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น