ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม พร้อมร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดหนองคายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้