สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2563 เพื่อรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้านการเรียนการสอนทางไกล จากระบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด