สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล VIDEO CONFERENGE เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิในการกรอกข้อมูลมาตรฐานฯ ต่อไป