สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราช จ.หนองคาย ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด

วันนี้ (25 มี.ค. 62)​ เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล  เสนาอาจ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหาร ในสักกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วต้อนรับวันที่  นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับทุนพระราชทานร่วมจิตรน้อมเกล้า