สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียน 1/2563

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู และนายธงชัย ภูชมศรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี เพื่อสำรวจสุขภิบาลโดยรอบบริเวณโรงเรียนทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โครงการอาหารกลางวัน พร้อมเน้นความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียน พร้อมแนะนำ/แนะแนวในรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)