สพป.หนองคาย เขต 2 รับมอบวัสดุป้องกันฯ จากศูนย์อนามัย