สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมพิจารณางบการปรับปรุงซ่อมแซม