สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ครั้งที่ 21/2563