การประชุม กตปน. ครั้งที่ 3/2562

วันนี้ (28 มี.ค. 62)​ เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะกรรมการ กตปน. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.)​ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผลการนิเทศติดตามฯ และวางแผนการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2562 พร้อมสรุปผลการสอบ O-Net
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายธวัช ถาโท ผอ.ร.ร.บ้านแป้น ที่ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ กตปน. ในนาม ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด