สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน มิถุนายน 2563