สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19