สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัด ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563