สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19