โครงการ มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่นักเรียนด้อยโอกาส”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใน อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ ใน “โครงการ มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่นักเรียนด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย