สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 26/2563 เพื่อรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ พร้อมสาระสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน