การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์ประกาศ

แบบคำร้องขอย้าย-ผู้บริหาร63

ย้าย63-ส่งต่างเขต แบบคำร้องขอย้าย-ผู้บริหาร63