สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมกับคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมทำบุญถวายโรงทาน ณ วัดจอมนาง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เนื่องในวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีชวด ตามโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2563 ขออำเภอโพนพิสัย โดยจะจัดขึ้น ในทุกๆ วันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจหลักธรรมอันดีงาม ต่อไป