สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารบ้านผือและวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านผือ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโรงเรียนธนาคารบ้านผือและวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านผือ ในการนี้ นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เป็นประธานในการเปิดงานฯในครั้งนี้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาเซิม เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านผือ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผอ.รร บ้านผือและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง