สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัยเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย