สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 28/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 28/2563 เพื่อรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมกันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment online: ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 29 -​ 31 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้ด้วย