สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปึงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปึงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2