สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2563 เพื่อรับฟังนโยบายและกิจกรรมต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากโรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ