สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมโครงการบริหรจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2