สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน