สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลลา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (Nongkhai Tavilla Hotel and Convention Center)