โครงการ”สร้างผู้นำคนดีของแผ่นดิน “

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ดร. ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายเวชยันต์ ภูละคร นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ และนายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ร่วมกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างผู้นำคนดีของแผ่นดิน ” เครือข่ายคนดีโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง และโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ณ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา อำเภอโพนพิสัย