สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเเนะแนวทางการปฏบัติหน้าที่ตามระเบียบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งการการแต่งกาย การปฏิบัติตนให้เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด